Kontakt

Lycksele Hembygdsgille:
Kontakta Elenor Thrombeck med ett SMS på 073 – 021 49 86 så svarar vi så snart vi kan!

Vill du bli medlem i Hembygdsgillet betalas avgiften till PlusGiro 36 64 71-1, Bankgiro 5420-7287 eller Swish 123 024 69 18. Betalningsmottagare är Lycksele Hembygdsgille för samtliga konton.
Avgiften är f n 150 kronor per person och kalenderår. Ange namn och adress, gärna också telefonnummer och mailadress. Betalar man via sin internetbank eller genom Swish behöver man inte skriva sitt namn och adress, det kommer upp automatiskt på avin från banken, utan enbart namnen på övriga som man eventuellt betalar för. Ange också att inbetalningen avser medlemsavgift, speciellt viktigt när betalning sker genom swishkontot.

Vid övriga frågor om medlemskap, kontakta ordförande Karin Söderlund på 070 – 377 03 01.

Café Ruselegården:
Öppettider: Torsdag – fredag kl 11-16, söndag kl 12-16.

NYHET!

Bokningar och beställningar från Ruselegården.
Ring 0950 – 379 45
Mån – fre mellan kl 10-14

Bagarstugan:
Bokning av bagarstugan (PDF)

Skogsmuseet Lycksele:
www.skogsmuseet.se
0950 – 379 45

Lycksele Sameförening:
www.lyckselesameforening.wordpress.com
076 – 845 69 46

Vill du bli medlem i Sameföreningen kan du läsa mer här:
https://lyckselesameforening.wordpress.com/govletallijh-kontakt/

Det går även bra att ställa frågor till oss via e-post:
info@gammplatsen.com

Besöksadress:
Gammplatsen
921 32 LYCKSELE