Om Gammplatsen

Gammplatsen har sedan århundraden varit en samlingsplats, för bl.a. samer, nybyggare och handelsmän. Här hölls marknader och ting. Kyrkhelger firades flera gånger per år. År 1607 byggdes den första kyrkan och 1632 inrättades en skola för lappojkar. Öhn, som halvön då kallades, övergavs i slutet av 1700-talet.

Nu ger Gammplatsens kyrka, kåtor, husgrunder, stugor, gårdar, samlingar och utställningar (Jaktmuseum, Textilmuseum) en bild av livet i Södra Lappland. Ett omfattande skogsmuseum berättar om skogsbrukets hisnande utveckling. I Lapplands kulturbotaniska trädgård, Kulturbotan, arrangeras och bevaras välbekanta torpväxter med inspiration från samisk hantverkstradition och nybyggarkultur. Sommartid och veckorna runt jul lever området upp och sjuder av liv.

Här finns mer information om Gammplatsens byggnader, med karta. Du ser också hur du kan ladda hem en applikation som berättar om platsen.

Varmt välkommen!